Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

IKT 1. ročník

Informace k závěrečným zkouškám

Zadání odevzdání práce v Excelu.

KC3 2 pololetí