Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

IKT 1. ročník

Informace k závěrečným zkouškám

Prezentace PN1

Prezentace za 1. pololetí školního roku 2016/2017, třída PN1.

Prezentace HT1

Prezentace za 1. pololetí školního roku 2016/2017, třída HT1.

Prezentace HT4

Prezentace za 1. pololetí školního roku 2016/2017, třída HT4.

Matematika ds2

Matematika HT3

Matematika HT4

Textový dokument se styly

HT1_2016

HT3 2016/2016

KC3 2 pololetí